Ubezpieczenia NNW

Oferta Ubezpieczenia

online  w 5 minut

Najtańsze OC i AC

wycena

Ubezpieczenie NNW

 

Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków NWW jest zapewnieniem świadczenia finansowego w razie urazu ciała lub śmierci w następstwie wypadku komunikacyjnego.

 

Zalety pakietu NNW:

 • Gwarantuje świadczenie finansowe w przypadku odniesienia permanentnego uszczerbku na zdrowiu na skutek wypadku komunikacyjnego.
 • Jest zabezpieczeniem finansowym rodziny w razie śmierci ubezpieczonego w wypadku komunikacyjnym.
 • UNIQA zapewnia jedne z najlepszych na rynku sum ubezpieczenia NNW, w dodatku przy korzystnych cenach (od 49 zł/rok).
 • Ubezpieczenie obejmuje sytuacje nie tylko podczas poruszania się autem, a także podczas wysiadania lub wsiadania do niego.
 • Szybka i pewna wypłata świadczenia.
 • Ochrona ubezpieczeniowa na terenie Polski i Europy.

 

Czym jest ubezpieczenie NNW?

Przede wszystkim, jest to dobrowolne ubezpieczenie, które dotyczy skutków niefortunnych wypadków, których następstwem jest permanentny uszczerbek na zdrowiu. Bezpieczeństwo ma zapewnione kierowca oraz pasażerowie pojazdu.

Ubezpieczenie NNW jest oferowane przy zakupie dowolnego ubezpieczenia w celu zapewnienia podróżującym pełnej ochrony na terenie Polski oraz Europy.

Zgłoszenie szkody z NNW

Szkodę można zgłosić w przypadku doznania urazu podczas wypadku komunikacyjnego, wsiadania lub wysiadania z zaparkowanego auta lub jeśli uszczerbek na zdrowiu powstał w trakcie naprawy pojazdu w trasie.

NNW Przedsiębiorcy

To również dodatkowy wariant do ubezpieczenia OC lub OC+AC. Proponuje się go właścicielom pojazdów lub osób korzystających z leasingu, które zajmują się prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej lub są wspólnikiem spółki cywilnej. NNW to dobrowolne zabezpieczenie, które obejmuje następstwa nieszczęśliwych wypadków przy pracy, których skutkiem jest tymczasowa niezdolność do pracy. Ochrona jest zapewniona właścicielowi (współwłaścicielowi) pojazdu oraz osobom korzystających z niego w ramach umowy leasingowej, prowadzącym działalność gospodarczą w formie jednoosobowej lub będących wspólnikiem spółki cywilnej. Ochrona jest aktywna na całym świecie.

 • Gwarantuje świadczenie finansowe w razie tymczasowej niezdolności do wykonywania działalności zarobkowej na skutek wypadku przy pracy.
 • Pozwala na pokrycie straty, która wynika z braku możliwości prowadzenia działalności gospodarczej.
 • Zapewnia ochronę w czasie korzystania z pojazdu oraz w razie innego wypadku przy pracy.
 • Szybka i pewna wypłata świadczenia.
 • W razie niezdolności do pracy, która trwa dłużej niż 14 dni, Ubezpieczyciel wypłaca świadczenie w wysokości 5 tys. zł.

Odszkodowanie za szkody wynikające z Następstw Nieszczęśliwych Wypadków wyliczane są metodą, której najważniejszym czynnikiem jest stopień uszczerbku na zdrowiu. Po zaistnieniu szkody powinniśmy niezwłocznie zgłosić szkodę do ubezpieczyciela ponieważ uzyskamy wtedy szczegółowe instrukcje w jaki sposób postępować dalej. Po zakończonym leczeniu likwidator (osoba prowadząca sprawę) szkód określi stopień uszczerbku na zdrowiu (z tabel) lub skieruje poszkodowanego na wizytę u lekarza specjalisty (Orzecznika), który wystawi opinię o stanie pacjenta i jego uszczerbku na dzień wizyty.

Ustalony stopień uszczerbku wyrażony procentowo mnożymy przez Sumę Ubezpieczenia.

Przykład: 

Uszczerbek 6,5% i SU 100000 zł

Wylicznie:

6,5% x 50000 zł = 6500 zł odszkodowanie