ZGŁOSZENIE SZKODY

 

Telefon

Podczas krótkiej rozmowy telefonicznej konsultant zapyta Cię o niezbędne
do zgłoszenia dane, poinformuje o dalszej procedurze oraz udzieli
wszelkich wyjaśnień.

22 599 95 22